Declareren

Huisartsenpraktijken die meedoen met OPEN kunnen tussen 2020 en 2022 eenmalig een bedrag declareren. Het tarief per 1 januari 2022 is € 2,97 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde. Hiervoor moet de praktijk voldoen aan een viertal eisen:

  1. U heeft uw praktijk aangemeld bij en uw praktijk is lid van een regionale coalitie.
  2. U heeft de scholing gevolgd die door uw regionale coalitie is aangeboden. Uit uw praktijk dienen minimaal 1 huisarts, 1 POH en 1 doktersassistente de scholing voor module 1 (over de basis van online inzage) te hebben gevolgd. Deelnemers aan de scholing hebben een certificaat ontvangen.
  3. Uw praktijk heeft de patiënten geinformeerd over het elektronisch kunnen inzien van de eigen gezondheidsgegevens. Hiervoor is materiaal beschikbaar gesteld. 
  4. Eén of meer patiënten hebben daadwerkelijk hun eigen gezondheidsgegevens ingezien.

Meer informatie over deze voorwaarden en mogelijke redenen waarom u nog niet kunt declareren kunt u vinden in dit nieuwsbericht van de LHV.

Indien uw praktijk aan deze voorwaarden voldoet, maar u nog geen bericht heeft ontvangen dat u mag declareren, vragen we u om ons te mailen: open@rohamsterdam.nl