Welkom bij de AHa

De Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) is het samenwerkingsverband van (bijna) alle huisartsen in Amsterdam, Badhoevedorp, Duivendrecht en Diemen.

Het verband bestaat uit acht zorggroepen, de Huisartsenkring Amsterdam/Almere, Huisartsenposten Amsterdam en Elaa (ROS). In totaal vertegenwoordigen de zorggroepen ruim 90% van de huisartsen in deze regio.

Met dit samenwerkingsverband is er nu één aanspreekpunt voor en één vertegenwoordiger namens alle huisartsen in Amsterdam, Badhoevedorp, Duivendrecht en Diemen voor stedelijke thema’s als spoedzorg, samenwerking thuiszorg en ziekenhuizen, GGZ, gemeente en informatie- en communicatiebeleid. 

Amsterdamse huisartsenzorg zal zich de komende tijd richten op het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en stedelijke partijen. Het hoofddoel is het beter faciliteren van de zorg van huisartsen voor alle patiënten.

De AHa staat aan het begin van een mooie ontwikkeling. Wij zijn een continu lerend en ontwikkelend netwerk waar alle huisartsen(organisaties) een bijdrage aan leveren.

Overzicht wijkgroepen

Wijkgroepen AHa

klik op het kaartje voor de dynamische kaart

Vacature medisch coördinator huisarts+punt

In het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is in Amsterdam het programma “huisarts+punt” opgezet. Huisarts+punt is een samenwerking van ziekenhuizen en huisartsen, waarbij consultatie van specialisten in de 1e lijn plaatsvindt om onnodige verwijzing naar de 2e lijn te voorkomen. De consulten zijn schriftelijk, fysiek of middels (video)bellen.

Inmiddels is huisarts+punt een uitdagende dynamische organisatie geworden, waar een groeiend aantal verzoeken landt over transmurale samenwerking op verschillende manieren en locaties. Zij zoeken een medisch coördinator die zich wil inzetten om huisarts+punt verder uit te bouwen.

Klik hier voor de vacature.

Onze projecten

Beter Oud in Amsterdam

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. 
   

Lees meer
GLI in Amsterdam

De GLI in Amsterdam

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Lees meer
OPEN

OPEN

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en heeft als doel om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsen zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN. 

Lees meer
Stuurgroep Jeugd

Stuurgroep Jeugd

De Stuurgroep Jeugd profileert de huisarts als belangrijke speler en onderdeel van een team rondom gezinnen waarbij huisartsen zich bewust zijn van het belang van een 'goede' verwijzing en nemen daar verantwoordelijkheid voor.
De Stuurgroep Jeugd richt zich in 2022 op: De juiste zorg op de juiste plaats; Scholing over privacy en veiligheid; In beeld brengen van het huisartsenperspectief bij stakeholders en inkopers. 

Lees meer