"De crisis heeft de samenwerking in de wijk versterkt"

In alle regio’s is de afgelopen vier maanden gewerkt volgens het Huisartsen Rampenopvangplan (HAROP). Hoe is het de crisisteams vergaan? Waar zijn ze trots op? Wat zijn lessons learned? 

Doorverwijzen naar een leefstijlcoach voor de GLI

Sinds 2019 kunnen mensen met overgewicht en obesitas terecht bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. 

Persoonsgerichte Zorg voor mensen met één of meer chronische aandoeningen

Persoonsgerichte Zorg is bezig met een opmars in Nederland. Betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, gemeenten, zorgorganisaties en zorgverleners zijn op zoek hoe Persoonsgerichte Zorg een plek kan krijgen in het Nederlandse zorgstelsel.

Amsterdamse huisartsen missen verzorgingshuizen enorm

“In het algemeen is de eerste lijn in Amsterdam van goede kwaliteit, goed toegankelijk en doelmatig. Maar goede zorg kan altijd beter. Vooral de ouderenzorg willen wij huisartsen anders vormgeven dan nu het geval is. 

De GLI in Amsterdam

Sinds 1 juli 2019 kan in Amsterdam verwezen worden naar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Namens de Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ROHA in samenwerking met de GLI-Taskforce en Elaa aanbieders gecontracteerd.