Afspraken ‘Wie doet wat’ tussen huisartsen en medisch specialisten

Vanuit de ontregel de zorg initiatieven (ORDZ) is “wie doet wat” voortgekomen. Er is behoefte om de afspraken tussen de huisartsen en ziekenhuizen over verwijsbrieven, maar ook breder dan verwijzen, vast te leggen. De afspraken die beschreven staan, helpen om de zorg in Amsterdam soepel te laten verlopen. Als onderlinge afspraken duidelijk zijn, kan iedereen beter samenwerken. Dit zal bijvoorbeeld overbodige telefoontjes tussen eerste- en tweede-lijn flink verminderen. Ook is de verwachting dat bij het naleven van de afspraken de patiënt sneller geholpen is.

POH Ouderen gezocht voor huisartspraktijken Amsterdam e.o.

Maar liefst ruim 150 huisartsenpraktijken doen mee aan het programma Beter Oud in Amsterdam. Steeds meer huisartsenpraktijken willen meedoen met het programma. Daarom is de Amsterdamse Huisartsenalliantie op zoek naar POH-Ouderen voor Amsterdam, Diemen en Badhoevedorp.

Structurele samenwerking rondom huisvestingsproblemen huisartsenpraktijken

In de krappe en dure vastgoedmarkt in Amsterdam is het voor huisartsenpraktijken ingewikkeld om een betaalbare praktijkruimte te vinden. Daarom is de Amsterdamse Huisartsenzorgalliantie AHa voornemens om, samen met de lokale LHV (vertegenwoordiger van de beroepsgroep huisartsen), de huisvestingsproblemen structureel te gaan bespreken met de Gemeente Amsterdam en de preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

OPROEP Dossierhouder Medicatie

Voor het AHa dossier Medicatie zijn we op zoek naar een dossierhouder die dit aandachtsgebied onder de hoede willen nemen. Daarnaast zoeken we 2-3 werkgroepleden voor dit dossier.

Vacature stuurgroepleden thema Chronische Zorg en Preventie

De Amsterdamse Huisartsen alliantie zoekt stuurgroepleden voor het thema Chronische Zorg en Preventie. Personen werkzaam bij de aangesloten zorggroepen kunnen reageren.

Vacature Chief Medical Officer voor het programma Proactieve Chronische Zorg

De Amsterdamse Huisartsen alliantie zoekt een Chief Medical Officer voor het programma Proactieve Chronische Zorg. Personen werkzaam bij de aangesloten zorggroepen kunnen reageren.

Seminar Versnelling Digitalisering van de Huisartsenzorg

Het tweejarig programma Versnelling Digitalisering van de Huisartsenzorg werd op 21 maart afgesloten met een seminar waar de zorggroepen hun ervaringen deelden rondom digitalisering in hun zorggroep.

Jaarplan 2024 Amsterdamse Huisartsen alliantie

De Amsterdamse Huisartsen alliantie publiceert het jaarplan 2024. In het jaarplan 2024 vind je alle thema’s waar we als Amsterdamse Huisartsen alliantie op inzetten en welke stadsbrede acties we uitvoeren. Onderliggend aan dit jaarplan ligt het regiobeeld Amsterdam. Op basis van het regiobeeld wordt bepaald wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio.

Theatershow De Stoppers

De Amsterdamse Huisartsenalliantie nodigt je uit voor deze DOLDWAZE KOMEDIE over STOPPEN MET ROKEN. Een voorstelling die stof zal doen opwaaien. En de rook om je hoofd laat verdwijnen... 

Huisartsen+punt: samenwerking huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam

Huisarts+punt is een samenwerkingsorganisatie tussen huisartsen en medisch specialisten in Amsterdam. De huisarts kan eenmaling het advies inschakelen van een medisch specialist bij een patiënt met een gezondheidsklacht die moeilijk te beoordelen is. De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Huisarts+punt is dan ook een uitbreiding van de huisartsenzorg. 

Ondersteuning bij implementatie cBoards: platform voor netwerkzorg

Een aanzienlijk aantal zorgorganisaties in Amsterdam en omliggende regio hebben gekozen voor cBoards als hun voorkeursplatform voor samenwerking. Met cBoards kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers beter afstemmen wat er nodig is en wie wat doet. Binnen de Amsterdamse Huisartsenalliantie is cBoards geselecteerd als het platform voor netwerkzorg.

Digitalisering in de huisartsenzorg: ‘Er ligt nu een stevig fundament’

Het is geen gemakkelijke opgave die de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) zich op de hals haalde, maar er valt wél veel te winnen. Doike Zweers en Jonathan Bouman blikken terug en vooruit op het programma Versnelling digitalisering in de huisartsenzorg: “We weten elkaar veel beter te vinden.”