Beter Oud in Amsterdam

Projectgegevens

Programma
Spiegelaar

Projectleider
Mascha Egberts
06 - 44 510 662

Penvoerder
AHa en ANHA

Contact
huisartsennetwerk
@amsterdamumc.nl

Status
Lopend

Spiegelaar

Als huisarts wil je zelf de verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit die je samen met je team levert. Dit gedachtegoed wordt onderschreven door landelijke huisartsenorganisaties. Daarbij is het bespreken van eigen spiegelinformatie een beproefde manier om met collega’s te reflecteren op geleverde zorg en daaruit lessen te trekken om deze te verbeteren. Data uit het eigen HIS zijn hiervoor aantrekkelijk: actueel, dicht bij het eigen handelen en vaak beïnvloedbaar. Maar hoe bespreek je eigen HIS-data op een effectieve, motiverende manier met je collega-huisartsen in je wijk?

De handreiking “Effectief spiegelen doe je zo!” begeleidt je met praktische tips en een stappenplan volgens de Spiegelaarwerkwijze, waarin de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) van Deming wordt toegepast. De handreiking bevat een praktische checklist die ook afzonderlijk te downloaden is.

Achtergrondinformatie

De Spiegelaar-werkwijze is een coproductie van huisartsen in Amsterdam, de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) en de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC. De pilot vond plaats in de structurele samenwerking van het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANHA) van het Amsterdam UMC. In de Spiegelaar-pilot verzorgde het ANHA de spiegelinformatie. Het ANHA maakte ook de vertaalslag van de vraag van een wijkgroep naar dataselectie uit het HIS (via de ANHA database), analyseerde deze, maakte de presentatie met grafieken en tabellen en hielp de gespreksleider bij de duiding van de HIS-cijfers voor de wijkgroep.

Deelnemende huisartsen ondervonden hoe HIS-spiegelinformatie zowel confronterend als inspirerend kan zijn en hoe waardevol en motiverend vakinhoudelijk intercollegiaal overleg daarover kan zijn en systematische aanpak hielp om van goede voornemens over te gaan tot verbeteracties en borging van resultaat.

Werkwijze, effectief spiegelen doe je zo!

Verbeter de zorg in de huisartsenpraktijk met HIS-spiegelinformatie.

De PDCA-cyclus

Image

Voorbereiding:
Taakverdeling, setting bepalen, thema’s inventariseren en rangschikken. Spiegelinformatie maken en 1e spiegelbijeenkomst houden. 2e spiegelbijeenkomst plannen.

Geplande verbeteracties uitvoeren:
Actieplan uitvoeren, reminders sturen

Verbeteracties stellen en verbeteringen borgen:
Vervolgacties en borging bespreken
Reflecteren op de resultaten en het proces

Resultaat bespreken in nameting:
Spiegelinformatie voor de nameting maken, 2e spiegelbijeenkomst

Van data naar informatie

De academie begeleidt de vraag van de huisartsen via de extractie uit de ANHA-database, analyse en duiding van de cijfers tot een presentatie.

Image

Meerwaarde Spiegelaar

 • Systematische werkwijze: PDCA
 • Gekoppeld aan toetsgroep overleg
 • Gericht op professioneel leren van data:  inspirerend
 • Keuzevrijheid huisartsen: onderwerp doet er toe

In samenwerking met zorggroep en academie (ANHA):

 • Vertrouwd, deskundig en onafhankelijk
 • Kwaliteit spiegelinformatie: HIS én zelf-gerapporteerd gedrag
 • Ontzorgt: neemt voorbereidend werk uit handen

Zelf aan de slag

Spiegelaar is gekoppeld aan je toetsgroep overleg, gericht op professioneel leren van data op een onderwerp naar keuze.  De systematische werkwijze (PDCA) inspireert en ondersteunt om van goede voornemens tot acties te komen en dat vast te houden. Wil jij ook met je wijkgroep aan de slag met spiegelen? Kijk dan naar de handreiking en de onderwerpen (werkboeken) bij Downloads. In de handreiking wordt de Spiegelaar-werkwijze handzaam beschreven.

De volgende onderwerpen zijn eerder door een aantal wijkgroepen gespiegeld:

 • Bloedonderzoek bij moeheid
 • Medicatiebewaking bij verminderde nierfunctie
 • Familiaire Hypercholesterolemie en
 • Cardiovasculaire diagnostiek: de inzet van NT-proBNP, d-dimeer en troponine

Hiervoor zijn per onderwerp diverse materialen beschikbaar, bedoeld voor de gespreksleider in de wijkgroep bespreking van de spiegelinformatie. Dit omvat:

 • Een werkboek met stapsgewijze voorbereiding op de bespreking van de spiegelinformatie, met hierbij als bijlagen:
 • Voorbeeldpresentaties van de spiegelinformatie (voor- en nameting)
 • Enquêtes voor deelnemende huisartsen over kennis, houding en gedrag t.a.v. het onderwerp (voor- en nameting) in de toetsgroep

Downloads

Ervaringen

“Hoe ga je om met moeheid? Wat voor soort zorgverlener ben je? Data kunnen je helpen om het gesprek aan te gaan over verschillende inzichten die er zijn in de zorg of behandeling. Dat gesprek gaat over het reflecteren op je eigen handelen en elkaars handelen en dat vind ik waardevol aan Spiegelaar.”

David Koetsier, huisarts

“Voor de spiegel staan en écht kijken naar hoe je het doet. Dat is zo belangrijk voor een leven lang leren. Ik vind het fijn dat we als afdeling Huisartsgeneeskunde huisartsen daarbij kunnen helpen.”

Jettie Bont, huisarts en afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC

“Spiegelaar geeft keuzevrijheid: als huisarts kun je zelf aangeven welke onderwerpen urgentie hebben. Dit doet je op het puntje van je stoel zitten als je de actuele cijfers uit het HIS ziet. En ook het benchmarken vind ik waardevol. Collega’s hebben met dezelfde obstakels te maken als jij, zeker als het om dezelfde wijk gaat. Dat alles maakt Spiegelaar voor mij onderscheidend!”

Marije Holtrop, huisarts-bestuurder

“Het beroep van huisarts is vrij solistisch, soms eenzaam. Het is fijn om je professioneel handelen te kunnen vergelijken en bespreken met collega-huisartsen en zo inzichten te verwerven die de kwaliteit van de zorg die je verleent te vergroten.”

Ron Nof, huisarts

“De meerwaarde van Spiegelaar is voor mij dat je jezelf toetsbaar opstelt, dat je kunt laten zien wat jij doet in de praktijk en ook wat je collega’s doen.”

Paul Houben, huisarts

“Spiegelaar helpt om te reflecteren, te leren en te verbeteren. Vooral het bespreken van het verschil tussen hoe ik denk dat ik handel en daadwerkelijk handel, vind ik waardevol. Met collega’s reflecteren op eigen data werkt inspirerend.”

Katinka Prince, huisarts en hoofd Universitaire Huisartsenprakijk VUmc