Projectgegevens

Programma
Ouderenzorg

Portefeuillehouder
Frans Smits

Programmamanagers
Bernard Prins
Frans Smits

Projectleider
Mathilde Dijk
06 - 438 468 35
m.dijk@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Looptijd
2016 - 2021

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Een aantal huisartsen in Amsterdam waren hier al mee gestart tijdens het Nationaal Programma Ouderen (NPO 2008-2016) van ZonMw. Het NPO is gestopt en overgegaan in het landelijk consortium BeterOud. Op stedelijk niveau werkt de AHa de komende jaren hard aan de verbetering van integrale ouderenzorg waarbij de praktijkondersteuner ouderen (POH-O) een spilfunctie vervult. Hier is ook structureel financiering voor vanuit Zilveren Kruis. De AHa en Elaa hebben ervoor gekozen om voor de uitrol van het programma de herkenbare titel ‘Beter Oud in Amsterdam’ te behouden.
 

Handreiking voor huisartsenpraktijken [download]

'Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen' 

Deze handreiking heeft als doel om Amsterdamse huisartsenvoorzieningen een globaal beeld te geven van wat erbij komt kijken wanneer men aan de slag gaat met het opzetten van gestructureerde en integrale ouderenzorg. De handreiking beschrijft in zeven stappen WAT gestructureerde en integrale zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen betekent, WAAROM deze belangrijk zijn en geeft tips en suggesties HOE deze zorg kan worden geboden. In de praktijk zullen professionals die met het programma aan de slag gaan soms behoefte hebben aan meer specifieke informatie, bijvoorbeeld over ‘Hoe organiseer ik een MDO’ (multidisciplinair overleg) of ‘Hoe registreer ik goed’. Deze informatie is te vinden in de factsheets.

 

Factsheets

  • Hoe organsieer ik een MDO? [download volgt binnenkort]
  • Hoe registreer ik goed? [download volgt binnenkort] 

 

Praktijkondersteuner Ouderen

  • Functieomschrijving Praktijkondersteuner Ouderenzorg in een huisartsenpraktijk Amsterdam e.o. [download
  • Verkorte scholing parktijkondersteuner ouderen [link
  • Stedelijke update crisis COVID-19 #1 [download]
  • Stedelijke update crisis COVID-19 #2 [download]
  • Stedelijke update crisis COVID-19 #3 [download

 

Registratie Afspraken Ouderenzorg

voor goede overdracht van huisartsen via LSP naar de HAP

Voor een goede overdracht waarbij essentiële informatie zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en contactpersonen, graag deze afspraken voor registratie in het HIS en ICPC-codes hanteren. Dit is in de praktijk getoetst en werkt voor: OmniHIS, MicroHIS, TetraHIS, Promedico en Medicom.

Dit is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende huisartsen van de zorggroepen (voor de praktijktoets), en de projectgroep en stuurgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa).

Het document 'Registratie Afspraken Ouderenzorg' is 21 april 2020 vastgesteld en wordt beheerd door Sabina Mak, adviseur bij Elaa. Opmerkingen over dit document graag mailen naar: s.mak@elaa.nl