Dit doen we

De AHa is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger voor en namens de huisartsen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Badhoevedorp, waardoor samenwerking wordt verbeterd ten behoeve van goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en ten behoeve van een efficiënt gebruik van zorg.

  • De AHa ontwikkelt beleid en maakt samenwerkingsafspraken met zorg- en welzijnspartners; de wijkgroepen en de zorggroepen leveren hiervoor input aan.
  • De AHa richt zich in ieder geval op het verbeteren en verder inrichten van: Ouderenzorg, GGZ, Chronische zorg, de samenwerking met het sociaal domein, spoedzorg en ICT. Lees hier de samenvatting van het regioplan.
  • De AHa faciliteert de implementatie van het beleid en de gemaakte afspraken in de wijken, onder andere samen met Elaa en via de zorggroepen.
  • De AHa vertegenwoordigt de aangesloten huisartsenorganisaties in stedelijke overleggen en treedt op als gesprekspartner met Zilveren Kruis in het kader van de O&I-financiering.

 

Onze ambitie

De AHa heeft de ambitie om de onderlinge samenwerking en die met haar partners in het medisch en sociaal domein te verbeteren. Dit moet leiden tot goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en tot een efficiënt gebruik van zorg.

 

Jaarverslag 2020

Lees in het AHa jaarverslag 2020 de ambities en bereikte doelen in 2020 per thema.

 

Onze projecten

Regioplan 2020

regioplan

Beter Oud in Amsterdam

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Lees meer
GLI in Amsterdam

De GLI in Amsterdam

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Lees meer
OPEN

OPEN

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en heeft als doel om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsen zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN. 

Lees meer