Veelgestelde vragen GLI

1. Wie mag er deelnemen aan de GLI en voor wie is het niet?

De GLI is bedoeld voor mensen met een BMI vanaf 25 met grote buikomvang en/of (risico op) comorbiditeit en voor mensen met een BMI vanaf 30. Mensen met een BMI vanaf 40 mogen verwezen worden, maar denk er aan dat hier vaak meer nodig is dan alleen een GLI. Afstemming met GLI coach en andere betrokken disciplines is hierbij dus zeer belangrijk.

Multi-problematiek

We merken dat er veel patiënten naar de GLI worden gestuurd met multiproblematiek, waarvan overgewicht een onderdeel is. GLI is gericht op preventieve leefstijlverandering, waarvan de belangrijkste graadmeter gedragsverandering is. Dit geeft veel uitdagingen en vraagt veel afstemming tussen GLI coaches en de professionals uit het sociaal en medisch domein. GLI staat daarom bijna nooit op zich, maar wordt in combinatie met andere programma’s/behandelingen en/of zorg uitgevoerd. Bij een BMI boven 40 wordt deze afstemming steeds essentiëler.

BMI 25-30

De GLI is een preventief programma. Hoe minder complex, hoe jonger, hoe minder gewicht hoe groter de kans op gedragsverandering. De GLI is daarom zeer geschikt voor patienten met een BMI tussen 25 en 30. (Al is het voor verwijzers vast niet altijd makkelijk om die patiënten door te sturen. Ze komen immers dan vaak nog niet met een hulpvraag op gewicht, maar op bijvoorbeeld gewrichtsklachten of vermoeidheid. En ongevraagd advies willen de meeste patiënten niet.) 

Psychische problematiek of eetstoornissen

Mensen met psychische problematiek of eetstoornissen kunnen ook deelnemen aan de GLI. Belangrijk is vooral dat men gemotiveerd is en in staat is om aan de slag te gaan met het verbeteren van gedragsverandering in leefstijl. De GLI coach kan desgewenst ook afstemmen met een POH GGZ of aanbieder in de basis GGZ binnen het eigen netwerk. Als er ziektebeelden aan de hand zijn die dit proces in de weg staan, kan andere zorg prioriteit hebben en kan een GLI op een later moment geschikter zijn.

Mensen met Diabetes 2

Mensen met Diabetes 2 kunnen bij hun eigen diëtist blijven. De diëtist en de GLI coach kunnen collegiaal met elkaar overleggen waar nodig. Samenwerking is zeer belangrijk om gezamenlijke adviezen te geven om zo tot gedragsverandering te komen.

(Overigens: GLI en diëtetiek in de ketenzorg mogen naast elkaar gedeclareerd worden. Maar naast GLI en ketenzorg mag er voor dezelfde indicatie niet nog los gedeclareerd worden voor diëtetiek.)

Afvallen met medicatie

Klik hier voor informtie omtrent start Saxenda.

Staat je vraag er niet bij?
Stuur dan een e-mail naar Melanie Uytendaal, projectleider GLI in Amsterdam.