Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten: open@rohamsterdam.nl

Aanmelden

Wat is het verschil tussen een Portaal en een PGO?

Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten het PGO kiezen.

PGO of portaal

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. De belangrijkste diensten die een portaal aanbiedt zijn: online afspraken maken, e-consult en online herhaalrecepten aanvragen.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen: ziekenhuis, huisarts, apotheek, etc. Patiënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en bepalen voor welke zorgverlener deze gegevens inzichtelijk zijn.  Patiënten maken zelf de keuze welk PGO aansluit bij de eigen behoefte. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners worden eisen gesteld door MedMij. PGO-en die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Lees meer over PGO-en op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.  

Sommige leveranciers bieden een oplossing, met zowel PGO als portaalkenmerken Deze zogeheten hybride PGO-en hebben, net als een portaal, extra functies waarmee de zorgverlener met zijn patiënten kan communiceren en extra informatie kan aanbieden. Dergelijke hybride systemen voldoen zowél aan het MedMij-afsprakenstelsel als aan de OPEN ICT-basiseisen.  

Oproep
Heb je interesse om deel te nemen aan een pilot en ervaring op te doen met een PGO? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie PGO's

• Patientenfederatie Nederland
• Digitale Zorggids

E-learning

Ik heb nog geen bericht ontvangen en wil de e-learning graag verspreiden binnen mijn praktijk

De link voor de e-learning is naar alle praktijken verzonden, dit is verzonden naar de contactpersoon en het emailadres dat vorig jaar is opgegeven voor OPEN. De praktijk kan vervolgens de medewerkers uitnodigen.

Heb je nog niks ontvangen? Kijk ook even in de spam of de uitnodiging daar is belandt. Of mail naar open@rohamsterdam.nl en vermeldt op welk emailadres je de e-learning wilt ontvangen voor het verspreiding van de e-learning binnen de praktijk, zodat we dit kunnen controleren en aanpassen. Ook kun je aangeven wie je als contactpersoon voor het project wilt opgeven.

Indien je al eerder hebt ingelogd in het systeem kun je inloggen op: https://dashboard.open-eerstelijn.nl/

Techniek en vergoedingen

Hoe gaat online inzage in het portaal per 1 juli werken?

Dit hangt af van het HIS en portaal waar je mee werkt.

De diverse leveranciers geven aan te hebben geïnformeerd over de nieuwe functies. Je kunt met vragen bij hen terecht.

Wil je testen of dossierinzage ook bij jou werkt? Maak dan een testpatient met BSN nummer aan (bijv. jezelf) en bekijk direct of het werkt.

Ook kom je in de 2e module van de e-learning voorbeelden uit het portaal en dossierinzage tegen. In de bijeenkomst in het najaar 2020 zullen we de eerste ervaringen delen.

Overige vragen

Wat kan ik doen om bij online inzage de privacy van derden te beschermen?

Lees hier het antwoord.