Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten: open@rohamsterdam.nl

Aanmelden

Wat is het verschil tussen een Portaal en een PGO?

Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten het PGO kiezen.

PGO of portaal

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. De belangrijkste diensten die een portaal aanbiedt zijn: online afspraken maken, e-consult en online herhaalrecepten aanvragen.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen: ziekenhuis, huisarts, apotheek, etc. Patiënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en bepalen voor welke zorgverlener deze gegevens inzichtelijk zijn.  Patiënten maken zelf de keuze welk PGO aansluit bij de eigen behoefte. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners worden eisen gesteld door MedMij. PGO-en die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Lees meer over PGO-en op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.  

Sommige leveranciers bieden een oplossing, met zowel PGO als portaalkenmerken. Deze zogeheten hybride PGO-en hebben, net als een portaal, extra functies waarmee de zorgverlener met zijn patiënten kan communiceren en extra informatie kan aanbieden. Dergelijke hybride systemen voldoen zowél aan het MedMij-afsprakenstelsel als aan de OPEN ICT-basiseisen.  

Meer informatie PGO's

• Patientenfederatie Nederland
• Digitale Zorggids

E-learning

Ik wil de e-learning volgen maar heb nog geen mail ontvangen, wat moet ik doen?

De e-learning is tegenwoordig te vinden op het platform ViaDesk van OPEN. Begin mei is dit nieuwe platform gelanceerd en heeft u een mail ontvangen met uw accountgegevens voor dit platform. Indien u deze niet meer kunt achterhalen, kunt u contact opnemen met open@rohamsterdam.nl

Techniek en vergoedingen

Hoe gaat online inzage in het PGO per 31 augustus 2021 werken? Wat moet ik regelen?

Verschillende PGO's hebben verschillende functionaliteiten, maar ze zullen allemaal in staat zijn van elk HIS het patiëntendossier op te halen. De patiënt heeft zo keuzevrijheid om elke PGO te gebruiken.

De praktijk moet aan 3 voorwaarden voldoen om de aansluiting op de PGO's te realiseren:

  1. Beschikken over een UZI-servicecertificaat.
  2. Een verwerkersovereenkomst afsluiten met de DVZA-leverancier. De DVZA-leverancier is afhankelijk van het HIS dat de praktijk gebruikt.
  3. De praktijk kiest een naam voor op de zorgaanbiederslijst (ZAL).

Overige vragen

Wat kan ik doen om bij online inzage de privacy van derden te beschermen?

Lees hier het antwoord.