Portaal

Inzage dossier
Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het HIS van de praktijk staan. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk, de patiënt heeft hierin dus geen keuzevrijheid.

Functionaliteiten portaal
Een voordeel van een portaal is dat de patiënt op 1 plaats alle diensten van zijn huisarts op 1 plaats overzichtelijk bij elkaar kan vinden. De functionaliteiten die aangeboden kunnen worden verschillen per HIS.