Project OPEN

Programma
ICT

Portefeuillehouder
Dion Zoontjens

Programmamanager
Kees Kanters

Projectleider
Sophie Ligtenstein
06-38302732

Projectteam
Bob Nijendijk
06-28329085

Annelien Laeijendecker
06-14731785

Contact
open@rohamsterdam.nl

Penvoerder
ROHA [rohamsterdam.nl]

Status
lopend

Looptijd
2018 - 2022

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en heeft als doel om huisartspraktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartspraktijken zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN.

Online inzage voor de patiënt
Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook het recht op elektronische inzage. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiënt zo nog beter geïnformeerd is over zijn of haar gezondheid, meer betrokken is bij de behandeling en de therapietrouw toeneemt. U kunt uw patiënten online toegang geven tot hun medische gegevens via een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.

Lees hier de laatse nieuwsbrief!

 

Oproep: Kennis delen

Heb je ervaringen met online dossier inzage? Dan nodigen we je graag uit om deze ervaringen te delen met de projectleider zodat wij dit kunnen delen.

 

Vragen of suggesties?

Heb je vragen of suggesties over OPEN? Neem dan contact op met het OPEN projectteam (Sophie Ligtenstein, Bob Nijendijk of Annelien Laeijendecker). Zie de linkerzijde van deze pagina voor de contactgegevens van het projectteam.