Project OPEN

Programma
ICT

Portefeuillehouder
Marianne Bramson

Programmamanagers
Kees Kanters
Lonneke Reuser

Projectleider
Sophie Ligtenstein
06-38302732
open@rohamsterdam.nl 

Penvoerder
ROHA [rohamsterdam.nl]

Status
lopend

Looptijd
2018 - 2022

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en heeft als doel om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsen zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN.

Online inzage voor de patiënt
Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook het recht op elektronische inzage. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiënt zo nog beter geïnformeerd is over zijn of haar gezondheid, meer betrokken is bij de behandeling en de therapietrouw toeneemt. Online inzage kan worden gerealiseerd door de gegevens online beschikbaar te stellen in een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Lees hier de laatse nieuwsbrief!

 

Oproep: Kennis delen

Heb je ervaringen met online dossier inzage? Dan nodigen we je graag uit om deze ervaringen te delen met de projectleider zodat wij dit kunnen delen.

 

Informatie

Heb je vragen of suggesties over OPEN. Mail of bel dan met projectleider Sophie Ligtenstein: