Project gegevens

Programma
ICT

Portefeuillehouder
Marianne Bramson

Programmamanagers
Kees Kanters
Lonneke Reuser

Projectleider
Iris Smal
06 - 333 68 313
open@rohamsterdam.nl 

Penvoerder
ROHA [rohamsterdam.nl]

Status
lopend

Looptijd
2018 - 2022

OPEN

OPEN is het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en heeft als doel om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsen zich aangemeld voor de coalitie en deelname aan het project OPEN.

Online inzage voor de patiënt
Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook het recht op elektronische inzage. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiënt zo nog beter geïnformeerd is over zijn of haar gezondheid, meer betrokken is bij de behandeling en de therapietrouw toeneemt. Online inzage kan worden gerealiseerd door de gegevens online beschikbaar te stellen in een portaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Aankondiging Webinars

Online bijeenkomst over OPEN voor Tetrahis en Medicom gebruikers

Nu vrijwel alle huisartsen “OPEN” zijn voor dossierinzage door hun patiënten en velen de e-learning hebben gevolgd willen we ingaan op jullie ervaringen en vragen die er nog liggen.

Verder willen we tips en trucs bespreken hoe je het gebruik van de dossierinzage en andere functies van het portaal door patiënten kunt stimuleren.

En hoe pak je dit nu aan zodat het patiënten portaal echt voor je gaat werken? Ook tijdens de covid periode?

We vragen jullie om goede tips en ideeën te delen. Iedereen uit de praktijk is welkom. De webinar is dus toegankelijk voor praktijkassistentes , praktijkmanagers, POH’s en huisartsen.

Geef je op voor de volgende online bijeenkomsten van 16.00- 17.00:

• Tetrahis: Dinsdag 12 januari

• Medicom: Dinsdag 19 januari

Meld je hier aan: https://roha.formstack.com/forms/aanmelding_webinar

Graag deze uitnodiging en link verspreiden binnen de huisartsenpraktijk

Er kunnen max. 30 mensen deelnemen.

Je ontvangt een dag voor deelname (op het opgegeven emailadres in het aanmeldformulier) een bericht met een link. Indien er teveel deelnemers zijn, ontvang je ook bericht een dag voor aanvang.

Accreditatie voor de webinar is toegekend.

Tot dan!

Namens het projectteam,

Iris Smal, Kees Kanters en Lonneke Reuser

In samenwerking met

David Koetsier en Myra Nods. 

De bijeenkomst over OPEN voor CGM wordt nog gepland, waarschijnlijk op 25 of 26 januari om 18.00. We houden de CGM praktijken op de hoogte via de mail en de zorggroepen. 

Aan de slag met OPEN

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma regel je de volgende zaken:

STAP 1: Maak een keuze om online inzage te bieden via het portaal (en) of het PGO

Wil je een portaal aanschaffen?

Als je een Microhis, Omnihis, Pomedico, CGM-huisarts of Zorgdossier gebruiker bent kun je dit regelen via Pharmeon.

Medicom gebruikers kunnen mijngezondheidsnet afnemen van Pharmapartners. Mail voor meer informatie of om je aan te melden.

Tetrahis gebruikers die gebruik willen maken van het Bricks patiënt portaal kunnen een Eitje sturen in het HIS.

Online inzage via de H-EPD richtlijn is vanaf 1-7-2020 beschikbaar in de portalen. 

Wil je online inzage bieden via het PGO?

De patiënt kiest zelf een PGO. Er zijn circa twintig PGO’s met een MedMij-label. Met deze PGO’s kun je de patiënten online inzage verlenen zoals omschreven in de Richtlijn online inzage patiënt in het H-EPD. Dit kan naar verwachting, per 1 januari 2021.

STAP 2: Verspreid en volg de e-learning

De link voor de e-learning is naar alle praktijken verzonden, dit is verzonden naar de contactpersoon en het emailadres dat vorig jaar is opgegeven voor OPEN. De praktijk kan vervolgens de medewerkers uitnodigen.

Het verspreiden van de e-learning binnen de praktijken

Heb je nog geen bericht ontvangen? Controleer dan ook de spam. Of mail naar open@rohamsterdam.nl en geef aan op welk e-mailadres je de e-learning wilt ontvangen, zodat we dit kunnen controle-ren en aanpassen. Ook kun je aangeven wie de contactpersoon voor het project is.

Als je al eerder hebt ingelogd in het systeem kun je inloggen op: https://dashboard.open-eerstelijn.nl/

De e-learning volgen

Als je nog geen email hebt ontvangen kun je binnen de prak-tijk vragen of deze verzonden is. Als je wel al bent begonnen en je wilt verder gaan kan dit via: https://scholing.open-eerstelijn.nl/open/login.

Module 1

De eerste module van de e-learning is verplicht en gaat in op wat OPEN inhoudt, de richtlijnen en de basisinformatie. Het advies is om deze breed binnen de praktijk te verspreiden, maar is in ieder geval verplicht voor 1 huisarts, 1 poh, 1 praktijkmanager en praktijkassistente (voor zover aanwezig) en voor deelname geldt 1 accreditatiepunt. De praktijk is verantwoordelijk voor het beheren van de certificaten, zodat deze kunnen worden getoond indien hierom wordt gevraagd.

Module 2

Deze module is niet verplicht. In de 2e module van de online scholing krijg je de antwoorden op veel gestelde vragen, tips en voorbeelden van collega-huisartsen en -praktijkmedewerkers. Ook vind je in de e-learning voorbeelden van inzage in het dossier in de portalen. De scholing is interessant voor huisartsen, doktersassistenten, POH’s en praktijkmanagers en adviseren de scholing te volgen.  

STAP 3: Implementeer online inzage in de praktijk

Ga binnen de praktijk, met het gehele team aan de slag met de implemetatie van online inzage. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verwerken/beoordelen (lab)uitslagen
  • Uitleg online inzage en aandacht voor online inzage tijdens consult
  • Patiënt wenst aanpassingen in dossier
  • Opvraag medische informatie door derden

Een aantal werk aanpassingen hangen samen met de mogelijkheden in het HIS (en) portaal. Gedurende de looptijd van het project worden best practices gedeeld. Ook in de 2e module van de e-learning worden ervaringen gedeeld en praktijkvoorbeelden genoemd. Deze is op 10-09-2020 verspreid naar de praktijken.   

STAP 4: Informeer de patiënt en stimuleer 

Als je de patiënten in de praktijk wilt informeren over dossier-inzage kun je gebruik maken van de volgende materialen:

Patiëntenbrief of mailing

Patiëntenfolder

Animatie voor op het wachtkamerscherm

Bekijk deze site voor alle materialen, in diverse talen. 

Wat is het verschil tussen een Portaal en een PGO?

Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten het PGO kiezen.

PGO of portaal

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. De belangrijkste diensten die een portaal aanbiedt zijn: online afspraken maken, e-consult en online herhaalrecepten aanvragen.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen: ziekenhuis, huisarts, apotheek, etc. Patiënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en bepalen voor welke zorgverlener deze gegevens inzichtelijk zijn.  Patiënten maken zelf de keuze welk PGO aansluit bij de eigen behoefte. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners worden eisen gesteld door MedMij. PGO-en die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Lees meer over PGO-en op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.  

Sommige leveranciers bieden een oplossing, met zowel PGO als portaalkenmerken Deze zogeheten hybride PGO-en hebben, net als een portaal, extra functies waarmee de zorgverlener met zijn patiënten kan communiceren en extra informatie kan aanbieden. Dergelijke hybride systemen voldoen zowél aan het MedMij-afsprakenstelsel als aan de OPEN ICT-basiseisen.  

Oproep
Heb je interesse om deel te nemen aan een pilot en ervaring op te doen met een PGO? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie PGO's

• Patientenfederatie Nederland
• Digitale Zorggids

OPROEP: Kennis delen

Heb je ervaringen met online dossier inzage? Dan nodigen we je graag uit om deze ervaringen te delen met de projectleider zodat wij dit kunnen delen.

Informatie en contact

 

Heb je vragen of suggesties over OPEN. Mail of bel dan met projectleider Iris Smal.
open@rohamsterdam.nl
06-333 68 313

De volgende nieuwsbrieven zijn verspreid over OPEN:

Nieuwsbrief 2 OPEN AHa (10 april 2020)

Nieuwsbrief 3 OPEN AHa (26 mei 2020)

Nieuwsbrief 4 OPEN AHa (23 juni 2020)

Nieuwsbrief 5 OPEN AHa (4 september 2020)                                                   

Nieuwsbrief 6 OPEN AHa (2 oktober 2020) 

Nieuwsbrief 7 OPEN AHa (30 oktober 2020)