Projectgegevens

Programma
IWS

Portefeuillehouder
Francine Francke

Leden stuurgroep
Hiske Stokvis
Ilona Statius Muller
Johan Berendse
Maartje Kuijpens
Mariska van Heerde
Stefan Wigger

Contact
Francine Francke
ffrancke@gazo.nl
Stefan Wigger
s.wigger@elaa.nl 

Status
lopend

Looptijd
2022-2023

Stuurgroep Integrale Wijkgerichte Samenwerking

De stuurgroep Integrale Wijkgerichte Samenwerking (IWS) heeft als doel de persoonsgerichte zorg en samenwerking binnen de eerstelijnszorg en tussen het medisch en sociaal domein, waaronder de nieuwe buurtteams, zo goed mogelijk te faciliteren.

Bij de stuurgroep staat standaard een viertal onderwerpen op de agenda. Dit zijn tevens thema’s die in de uitvoeringsagenda staan van de coalitie Chronisch Zieken van Amsterdam Vitaal & Gezond.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
“Als de goede patiënten verwezen worden naar de GLI is de GLI een waardevolle interventie om gedragsverandering in leefstijl te krijgen. En gedragsverandering kost tijd, daarom is het juist ook fijn dat deze interventie lang duurt.”

- Ilona Statius Muller - 


Het aantal deelnemers neemt toe. In 2021 zijn er 288 mensen gestart aan de GLI. Voor 2022 streven we naar een stijging van 15%.

Helaas is er door verschillende factoren nog wel veel uitval in de GLI. De verwachtingen van deelnemers, verwijzers en GLI coaches lopen uiteen. Om deze reden zijn er twee webinars gehouden voor verwijzers om meer inzicht te geven over het GLI programma en wat dit programma precies inhoud. De veelgestelde vragen hebben we hier verzameld. Verder hebben de GLI-coaches naar aanleiding van de webinars de criteria voor de GLI nog iets aangescherpt.

Wat is de GLI nu precies (en wat niet) en wie kun je verwijzen?

  • GLI is preventieve zorg voor mensen met een BMI tussen de 25 en 40. Tussen de 25 en 30 moet er sprake zijn van co-morbiditeit (artrose, hart, -en vaatziekten, slaapapneu of diabetes).
  • GLI is gericht op gedragsverandering in leefstijl, adviserend op voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning.
  • Heeft een patiënt een BMI van boven de 40 of is er sprake van multiproblematiek dan graag eerst overleg met de GLI coach.
  • Het programma duurt 2 jaar, een motivatiecheck is belangrijk.
  • GLI is coachend, het is geen dieet of sportgroep.

Samenwerking GLI coaches - verwijzers
GLI coaches werken eraan om meer te overleggen met de verwijzers en terug te koppelen. De meeste GLI coaches zijn aangemeld bij ZorgDomein. Hier zijn ze op dit moment te vinden onder 'Aanvullende zorg'. GLI coaches zijn ook te vinden op de website van Elaa.

Samenwerking medisch en sociaal domein
GLI is via subsidie van ZonMw bezig om de koppeling te maken in de samenwerking tussen medisch en sociaal domein. In een aantal stadsdelen zijn de eerste bijeenkomsten gestart om verschillende professionals met elkaar te laten kennismaken. Op deze manier willen we verder nadenken hoe we de kwetsbare Amsterdammer die op meerdere vlakken hulp nodig heeft het beste kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Contactpersoon
Maartje Kuijpens
Projectleider GLI in Amsterdam
m.kuijpens@elaa.nl
06 - 218 71 233

 

Wie, wat , waar

Onder het motto Samen beter! Heeft de gemeente Amsterdam alle Amsterdamse huisartspraktijken een cadeautje gestuurd in de vorm van een memoblok met QR-codes, en een gezamenlijke brief met uitleg. Als huisarts (en praktijkondersteuner) hoef je nu niet (meer) het hele sociale domein kennen om je patiënten door te verwijzen. Het Buurtteam, het Ouder- En Kindteam en de Welzijn op Recept-coach zijn jouw ingang naar het sociale domein.

Maar wie moet je nu hebben? Op een aantal websites kun je vinden wie jouw contactpersoon in jouw wijk is.

Buurtteam Amsterdam
- Welk buurtteam is aan jouw praktijk verbonden?
- Infographic: Samenwerkingsafspraken huisartspraktijken - Buurtteam Amsterdam

Ouder- en Kindteam
- Wie is jouw contactpersoon bij het OKT?
- Informatieve factsheet voor huisartsen
- Huisartsen en Ouder- en Kindteams: samen de juiste hulp voor gezinnen (video)

Welzijn op Recept
- Welke welzijnscoach en buurtteammedewerker zijn aan jouw praktijk verbonden?
- Stappenplan Welzijn op Recept