Projectgegevens

Programma
Integrale Wijkgerichte Samenwerking (IWS)

Portefeuillehouders &
Programmamanagers
Francine Francke

Projectleider
Maartje Kuijpens
06 - 218 712 33
m.kuijpens@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Looptijd
2020 - 2022

De Gecombineerde Leefstijl Interventie in Amsterdam

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als:

  • ze voldoen aan de verwijscriteria
  • het GLI-aanbod in de buurt is
  • ze een verwijzing van de huisarts hebben

 

Belangrijke wijziging omtrent start Saxenda per 1 juli 2022

Per 1 april werd Saxenda vergoed als patiënt deelnam aan een door het RIVM erkend GLI-programma. 
Per 1 juli is hier echter een wijziging in gekomen:

Als na 1 jaar deelname aan een GLI programma het afvallen niet succesvol is, kan Saxenda overwogen worden.
Naast Saxenda komen er nog een aantal andere middelen (zoals Mysimba) aan, die in gezet kunnen gaan worden bij obesitas.

Klik hier voor meer informatie omtrent start Saxenda.

 

Wat is een GLI?

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

GLI-infographic

Veelgestelde vragen

Het aantal deelnemers neemt toe. In 2021 zijn er 288 mensen gestart aan de GLI. Voor 2022 streven we naar een stijging van 15%. Helaas is er door verschillende factoren nog wel veel uitval in de GLI. De verwachtingen van deelnemers, verwijzers en GLI coaches lopen uiteen. Om deze reden zijn er twee webinars gehouden voor verwijzers om meer inzicht te geven over het GLI programma en wat dit programma precies inhoud.

De veelgestelde vragen hebben we hier verzameld.

Downloads