Projectgegevens

Programma
Chronische zorg

Portefeuillehouders &
Programmamanagers
Francine Francke

Projectleider
Maartje Kuijpens
06 - 218 712 33
m.kuijpens@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Looptijd
2020 - 2022

De Gecombineerde Leefstijlinterventie in Amsterdam

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als:

  • ze voldoen aan de verwijscriteria
  • het GLI-aanbod in de buurt is
  • ze een verwijzing van de huisarts hebben
Wat is een GLI?

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

GLI-infographic

Downloads