Image

Projectgegevens

Programma
ICT

Portefeuillehouder
Dion Zoontjens

Programmamanager
Kees Kanters

Projectteam
Ruby Egging  

David Kok 

Contact
open@rohamsterdam.nl

Penvoerder
ROHA [rohamsterdam.nl]

Status
Afgerond

Looptijd
2018 - 2022

OPEN

OPEN is een afgerond project waar we met trots op terugkijken. Zie hier een samenvatting van de resultaten van de regionale coalitie Amsterdam en Amsterdam Zuid-Oost.

Het was het eerste grootstedelijke project van de Amsterdamse Huisartsen alliantie en had als doel om huisartsenpraktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. In september 2019 hebben (bijna alle) huisartsenpraktijken zich aangemeld voor de regionale coalitie en deelname aan het OPEN project. Alle praktijken die deelnamen aan OPEN hebben om aan de voorwaarden te voldoen hun patiënten inmiddels toegang gegeven tot hun medische gegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarnaast was er de keuze om ook gebruik te gaan maken van het portaal.


Alle praktijken die hebben deelgenomen staan inmiddels op de ZorgAanbiederlijst van MedMij. Dit betekent dat hun patiënten hun huisarts kunnen vinden en hun eigen medisch dossier op kunnen vragen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een app of website waarmee je gratis je medische gegevens van meerdere zorgverleners op één plek kunt verzamelen, beheren en delen. 


Tijdens het OPEN project heeft met name de implementatie van het portaal een enorme vlucht genomen. Naast het inzien van het medisch dossier kunnen patiënten met het portaal ook gebruik maken van functionaliteiten als het online maken van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept, het inzien van uitslagen en vragen stellen aan de huisarts. Op deze website vindt u alle informatie over het OPEN project, het gebruik van het portaal, de PGO, veel gestelde vragen en handige links naar communicatie en informatiemateriaal.


 Enkele cijfers op een rij:

0
van de patiënten in Amsterdam maakt gebruik van online inzage
0
 van de praktijken heeft online inzage in gebruik genomen
0
van de praktijken is het mogelijk om gegevens op te vragen via een PGO

Laatste nieuws

Lees hier de laatste nieuwsbrief!

Luister naar praktische tips met de podcast ´OPENhartig´

Wetenschappelijke eindbalans van het OPEN onderzoek

 Wetenschappelijk onderzoek was de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van OPEN. Drie onderzoeksinstituten deden onderzoek naar de effecten van online inzage op de huisartsenzorg. De onderzoeken hebben een aantal mooie inzichten opgeleverd. Online inzage verandert de relatie tussen patiënten en huisartsen (en heeft tijd nodig)

Zo leidt online inzage volgens huisartsen tot dossiers die begrijpelijker, actueler en vollediger zijn. Volgens de zorgverleners in het onderzoek draagt online inzage ook bij aan onder andere betere verslaglegging en een betere arts-patiënt relatie. De eindbalans laat ook zien dat er meer tijd nodig is om de volledige effecten van online inzage in kaart te brengen. Zo zorgt het op dit moment nog niet voor lagere werkdruk, mogelijk omdat de invoer van een andere werkwijze tijd kost. De volledige infographic met alle bevindingen is te bekijken via deze link.